Jak ograniczyć ryzyko wypadków w kuźni?

Posted by admin on Sie 15, 2015 in kowalstwo artystyczne |

Wypadki przy pracy są najczęściej wynikiem nieprzestrzegania zasad BHP przez pracowników. Każde stanowisko pracy ma oznaczony stopień ryzyka zawodowego – w przypadku kowala jest ono dość wysokie ze względu na środowisko pracy.

Każdy, kto był chociaż raz w kuźni, na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że praca ta wymaga szczególnych środków ostrożności. Wysoka temperatura jest największym zagrożeniem, dlatego też podczas pracy kowal musi pamiętać o tym, by chronić się przed nią maksymalnie. Naturalnie, również pojawiają się innego rodzaju niebezpieczeństwa, które związane są przede wszystkim z używaniem narzędzi kowalskich – młotów, obcęgów, imadeł, przecinaków, kleszczy, elektronarzędzi zależnie od podejmowanych prac.

forge-512629_640

Każdy pracownik kuźni przed rozpoczęciem pracy, co dotyczy także praktykantów, musi przejść szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny informujący o głównych zasadach BHP, a także instruktaż stanowiskowy, który dotyczy już stanowiska kowala oraz zagrożeń z nim związanych. Równie ważne jest wyposażenie pracownika w odpowiednią odzież ochronną – powinna być ona trudnopalna. Najczęściej na stanowisku stosuje się specjalne kombinezony, fartuchy, odpowiednie obuwie ochronne, rękawice, ochronę oczu oraz narządu słuchu. Tak wyposażony pracownik będzie mógł rozpocząć pracę jako kowal.

Zatem przestrzeganie zasad BHP oraz odzież ochronna to podstawa, niemniej jednak kowal musi także pamiętać o zdrowym rozsądku w swojej pracy – nie działać impulsywnie i automatycznie, zawsze dokładnie sprawdzać swoje stanowisko pracy i przygotować się do niej tak, aby ryzyko wypadków było minimalne.

Comments are closed.